De Grønne Mænd

"Værkstedet" - lidt historie

Værkstedet ve Energiakademiet er kommet godt fra start. I efteråret 2019 fik vi en aftale med Energiakademiet at leje en mindre bygning på ca. 20m2 . Bygningen var bygget til at huse et brintanlæg af anseelig størrelse. Anlægget er blevet overhalet af den teknologiske udvikling. Som Søren Hermansen siger, "det der fyldt en hel bygning kan nu klares med et anlæg der ikke fylder meget mere end et køleskab". Vi gik i gang med at fjerne anlægget og med god hjælp af Pouls traktor (og Poul) lykkedes det os at få ryddet bygningen og indrette den som værksted. Sidst på året 2019 var i stand til at flytte Repair Caféen fra lånte lokaler i Østerby til Ballen.

Værkstedet er af beskeden størrelse og pladsmangel især til oplagring af genbrugsting viste sig hurtigt at være et problem. Derfor var det en gave fra himlen da vi fik mulighed for at overtage en skurvogn i foråret 2020. Vi skylder en stor tak til Murermester Kurt Andreasen som sponsoreret funderingen og en lige så stor tak til Samsø Energi- og Miljøkontoret som sponsoreret flytningen. Skurvognen er malet så det passer ind med omgivelser og de værste udvendige skader er repareret. Der foreligger nu en del arbejde med at flytte en dør, beklædning indvendigt samt indretning.