De Grønne Mænd


De Grønne Mænds Repair Café


De Grønne Mænds Repair Café er tilsluttet Repair Café Danmark

Formålet i Repair Cafe Danmark er at reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om og lyst til grøn omstilling. Det gøres bl.a. på lokale non-profit reparationscafeer, ved at vise forbrugerne at det er muligt at reparere ting, frem for bare at kassere og købe nyt.