Aktuelt


Næste Repair Café er onsdag d. 27/12 kl. 15-17 . Vi modtager genstande til reparation men ikke noget tungere end du selv kan bære. Hvis det haster dvs. det er noget som du ikke kan undvære  ret længe, så får du besked om den kan repareres i løbet af 14 dage. Andre ting hvor det ikke haster så meget får du besked indenfor 6 uger. Vi er gået i gang med at renovere vores skurvogn, døren er flyttet, der er sat gipsplader op og vi er gået i gang med at male indvendigt. Vi skal have stre på det elektriske så vi kan varme på. Vi har en del ting vi har fået foræret, de skal gennemgås og vi regner snart med at annoncere et lille loppemarked, i det første omgang on-line på den her side.

Husk at vi er meget interesserede i flere brugere til værkstedet og også flere reparatører. Nysgerrighed og gåpåmod er en must, og lidt teknisk kunnen er heller ikke til at kimse af.
Praktiske Oplysninger


De Grønne Mænds Repair Cafe


Adresse: Værkstedet v. Energiakademiet i Ballen, Samsø


Åbningstider: Lige Uger Onsdage kl. 15-17


E-mail: mail@degronnemaend.dk


Facebook: De Grønne Mænds Repair Cafe


Kontaktperson: Jim Campbell 30748659


Lejrpladser og Stier


Kontaktperson: Gregers 41166466

De Grønne Mænd - Hvem er vi?


De Grønne Mænd er opstået  i foråret 2018 takket være et iniativ taget af foreningen "Vedvarende Energi" støttet af Velux Fonden. Fire forskellige steder i landet er der oprettet grønne borgergrupper med mænd 60+ som målgruppe. Borgergrupperne skulle gerne arbejde med bæredygtige projekter med fokus på praktiske fællesskaber. Grupperne fik frihed til at bestemme selv hvilke konkrete projekter de ville tage fat på. I praksis er Repair Café konceptet samt genbrug blevet til det dominerende koncept bortset fra Samsø hvor en gruppe har arbejdet med kystnære lejrpladser samt vandrestier.

Den anden gruppe på Samsø har fra starten af arbejdet med genbrug dels i form af Repair Café som har snart 2 år på banen, og dels i et samarbejde med Samsø Kommune hovedsageligt med øje på de muligheder der findes i genbrugscontainerne på Harpesdal.

Målgruppen er nu udvidet  til alle som har lyst til at være med til at fremme såkaldte praktiske fællesskaber med fokus på bæredygtighed. Vi har planer om at udvide vore repertoire med workshops og vi er åbne over for nye tiltage, vi er især interesseret i at vores værksted v. Energiakademiet bliver brugt en hel del mere end nu.

Interesserede kan henvende sig på e-mail eller dukke op til Repair Caféen. Du kan godt risikere at blive inviteret til fællesmødet som vi holder en gang om måneden.